Далекомери

Showing the single product

Далекомер е оптично устройство, което позволява измерването на разстоянието от дадена точка до определена цел. Голямо приложение намират и в ловната област. Посредством тригонометрични изчисления, лазерните далекомери измерват разстояния и ъгли с голяма прецизност.

Този тип продукт създава голямо улеснение за един ловец, тъй като веднага показва реалното разстояние до желаната цел и лесно може да прецените опциите за обстрел на дивеча.