Датчици за движение

Разглеждате всички 3 продукта

Датчиците за движение се използват в ловната индустрия за откриване наличието на дивеч в радиус около мястото, където са поставени.

Принципът на действието им се основава на наблюдение нивото на инфрачервена радиация в зрителното поле на сензора. Когато едно диво животно (или друг твърд предмет, с температура по-висока от температурата на фона) премине покрай сензора, изход, наречен „Пироелектричен сензор“, увеличава напрежението. За да се определи дали обектът се движи и какво е неговото местоположение, сензорът използва оптичната система – Френел леща.