Дронове

Разглеждате всички 3 продукта

Дрон или безпилотен летателен апарат на английски (UAV) unnamed aerial vehicles. Дроновете могат да бъдат управлявани от оператор на земята посредством дистанционен пулт или управление, както и напълно автономно чрез базова станция от земята. Дроновете могат да се разделят на дронове за любителски цели и професионални.
www.spyboar.com предлага, професионални дронове за видео наблюдение, както и дронове за професионални снимки.

Приложение на дрон:

Приложението на безпилотните летателни апарати е всеобхватно. Използват се за запис на различни събития, труднодостъпни зони и местности, използват се дори и за военни цели. Една от бъдещите ползи на дрона ще бъде за доставки на продукти и лекарства.