Нощно виждане

Нощно виждане

Уредите за нощно виждане са огромна индустрия, както и огромно разнообразия. Избора ни е в три основни под категории оптики за нощно виждане, очила за нощно виждане и термални прибори.

Филтри

Марка
През последните години уредите за нощно виждане се развиват главоломно както за военни така и за цевилни цели. Те се разделят на два основни типа в зависимост от използваната технология. Единия тип използват усилване на светлина от видимия инфрачервен спектър и след обработка с електоронно оптичен преобразовател се показва образ с зелен оттенък. Втория тип използват технологията за топлинно излъчване на наблюдаваните обекти. Най-новото развитие в уредите за нощно виждана е комбинирането от двете технологий, която много полезна при условия на ниски нива на осветеност, пълен мрак.Нощново виждане е от съществена важност за лова през нощата. В тази категория ще видите различни продукти, които ще ви помогнат да се приборите с тъмнината на нощта. Ние разполагаме три под категори продукти: Оптика за нощно виждане ; Очила за нощно виждане и термални прибори. Оптиката за нощно виждане или термична оптика. Колкото по- висока е темепратурата, толкова повече радиация се отделя. Термичната оптика отркива топлина и тъй като темепратурата на обекта е по- висока от температурата на околната середа дава яснота къде се намира обекта. Очилата за нощно виждане се делят на няколко вида: телескопични и бинокулярни с голям диаметър на обектива. Големината на лещите са необходими за да събират и концентират оскъдната светлина през нощта. Тази техника се използва основно при армията и полицията, но намира място и за лов през нощта. Термалните припори. Те работят на принципа на термалната оптика, там играе важна роля температурата. Припорите отркиват топлината и тъй като температурата на обектра е по голяма от температурата на околната среда го засича. Термалните прибори могат да бъдат монуколяр, бинокал и устройства за оптика.