Термални прибори

Термални прибори

Термални прибори. Те са на принципа на термалната оптика, там играе ролята на температурата. Приборите откриват топлината и тъй като температурата на обекта е по- голяма от температурата на околната среда го засича. Термалните прибори могат да бъдат монуколяр, бинокал и устройства за оптиката.

Филтри

Марка