Commel

Commel

Commel - Zagreb d.o.o. е хърватска компания. Вече 25 години Commel - Загреб е синоним на качество и безопасност. Нашите продукти, като кабелни макари, мобилни електроцентрали, удължителни гнезда, удължителни кабели, свързващи кабели с неразглобяеми формовани щепсели. Всички наши продукти са в съответствие с разпоредбите на Директивата за ниско напрежение (LVD 2006/95/EC), Правилата за електромагнитна съвместимост (EMC) и разпоредбите на международните стандарти CEE, EN, DIN VDE. Всички продукти са на пазара със маркировка CE. Свързващите кабели за индустрията на електронни устройства и домакински уреди също са маркирани с марката VDE. Бисоката ни производимост на стоки позволява задоволяването както за вътрешните, така и за външни пазари.

Филтри