Fujitsu

Fujitsu

Fujitsu e компания, която предлага пълни решения в областта на информационните и комуникажионните технологи. Японската компания предлага пълна гама от технически продукти, решения и услуги Приблизително 140 000 служители на Fudjitsu поддържат клиенти в повече от 100 държави.

Филтри

Волтаж
Капацитет, Ампераж