Промоции

Промоции

Промоционални продукти с намалени цени, нови.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Вид дивеч
Време на задействане
Запаметени звуци
Начин на разпръскване
Обхват
Обхват на детекция
Регулиране на времето за разпръскване
Резолюция
Седмичен таймер
Сила на високоговорител
Увеличаване на заснетия образ (zoоm)