Промоции

Промоции

Промоционални продукти с намалени цени, нови.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Вид дивеч
Волтаж
Време на задействане
Запаметени звуци
Капацитет, Литри
Карта
Начин на разпръскване
Обхват
Обхват на детекция
Регулиране на времето за разпръскване
Резолюция
Седмичен таймер
Сила на високоговорител
СИМ
Увеличаване на заснетия образ (zoоm)