Промоции

Промоции

Промоционални продукти с намалени цени, нови.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Вид дивеч
Волтаж
Време на задействане
Капацитет, Литри
Начин на разпръскване
Обхват
Обхват на детекция
Регулиране на времето за разпръскване
Резолюция
СИМ
Увеличаване на заснетия образ (zoоm)