Промоции

Промоции

Промоционални продукти с намалени цени, нови.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Вид дивеч
Волтаж
Време на задействане
Запаметени звуци
Капацитет, Литри
Карта
Намаляване на шума
Начин на разпръскване
Обхват
Обхват на детекция
Регулиране на времето за разпръскване
Резолюция
Седмичен таймер
Сила на високоговорител
Увеличаване на заснетия образ (zoоm)
Увеличаване на слуха