Buttolo

Buttolo

Звуковата примамка Buttolo Blatter е преназначена за привличане на сръндаци. Това става посредством имитиране звука на женска в размножителен период. Пресъздаването на желания от Вас звук се осъществява чрез правилното позициониране на палеца и дълбочината на натиска. Тази свирка е мултифункционална, тъй като може да се използва и за привличане и на хищници.

Филтри

Вид дивеч