Caliber Hunting

Caliber Hunting

Сензорите с приемника помагат при лов от чакало, не напрягат очите ви тъй като ви дават свобода да не включвате уредите за нощно виждане постоянно, а само когато сте сигурни, че има присъствие на дивеч.

Филтри

Обхват
Обхват на детекция