Сервиз за датчици за движение

Сервиз за датчици за движение

       Датчиците за движени представляват пасивни устройства, които отчитат преминаването на обект и промяна на температура при преминаването на обект. Освен като пасиви устройства, някой са снабдени и с предавателна част (активна част), която предава към предавател сигнал при отчитане на движение и промяна на температура.

Най-чести проблеми, който сме наблюдавали с дългогодишния ни опит са:

  1. самите уплътнения изгарят и навлиза вода - влага, която корозира основната платка или засяга определени елементи
  2. проблем при PIR елемента
  3. наранена френелова леща, така се промяна диаграмата на насочено действие на PIR елемента
  4. обърнат поляритет по не внимание, който води до изгаряне на елементи около захранването, най-често диоди или резистори
  5. проблеми в приемника, малък обхват, голяма консумация породена отново от влага