Автоматични хранилки

Автоматични хранилки

За да бъде успешен един лов, е необходимо предварително да се подхранва дадено място, за да се привлече дивечът в района. Електронните хранилки са най-добрият избор за тази цел. Действието им е свързано с подаване на определено количество храна и на определени времеви интервали, като всичко това се извършва автоматично. Освен че Ви спестява много време, многократно се намаляват и разходите Ви за транспорт, тъй като при подходящо настройване, една хранилка сама ще извършва целия процес, свързан с храненето на дивеча. Изберете подходящия тип електронна хранилка и ще направите ловните дейности много по-успешни и приятни.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Капацитет, Литри
Начин на разпръскване
Регулиране на времето за разпръскване
Седмичен таймер
Автоматични хранилки. Автоматичните хранилки са най-важния продукт в лова особено на диви прасета според нас от Spyboar.com. Единствения начин да задържите естествено дивите прасета в ловните си територии е като ги храните и най-вече дразните с неустоима храна и аромати. Хранилките заедно с подходяща храна предимно царевица в комбинация с ароматни примамки са неустоими. Хранилките ви позволяват да създадете навик на дивеча и той се научава да посещава ловните ви полета,  дори малко преди самото автоматичното разпръскване на храната. Най-правилно е хранилките да се настроят да подават храна два пъти на ден: сутрин преди изгрев и вечер малко след залез. Всички модели автоматични хранилки предоставят избор на подаваното количество храна,  като времето варира между 1 секундa и 30 секунди. Количеството храна, което се подава при избор на 15 секунди е около 2 -2.5 кг., което е достатъчно да поддържа желанието на дивеча да идва всеки ден до автоматичната хранилка. Марките, с които работим са American Hunter , Moultrie и собствено производство на Spyboar. Работим само с доказани и качествени марки и модели автоматични хранилки. Всеки експеримент с некачествени и не доказани марки и модели води до проблеми, както за потребителите така и за нас. Хранилките в комбинация с ловни камери дават най-добър резултат, тъй като с храната привличате дивеча, а с камерата се информирате за датата и часа, в които дивеча е посетил хранилката. Така имате пълна картина за ситуацията в ловното поле. Правилният избор на хранилка се определя от нуждите ви и разбора се начина на разпръскване на храната. Има няколко варианта на разпръскване: гравитационен, кръгов на 360 градуса в радиус от 15 метра и насочено подходящо за подхранване на риби.