Автоматични хранилки

Автоматични хранилки

За да бъде успешен един лов, е необходимо предварително да се подхранва дадено място, за да се привлече дивечът в района. Електронните хранилки са най-добрият избор за тази цел. Действието им е свързано с подаване на определено количество храна и на определени времеви интервали, като всичко това се извършва автоматично. Освен че Ви спестява много време, многократно се намаляват и разходите Ви за транспорт, тъй като при подходящо настройване, една хранилка сама ще извършва целия процес, свързан с храненето на дивеча. Изберете подходящия тип електронна хранилка и ще направите ловните дейности много по-успешни и приятни.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Капацитет, Литри
Начин на разпръскване
Регулиране на времето за разпръскване
Резолюция
Седмичен таймер
СИМ
Увеличаване на заснетия образ (zoоm)
Автоматични хранилки. Автоматичните хранилки са най-важния продукт в лова особено на диви прасета според нас от Spyboar.com. Единствения начин да задържите естествено дивите прасета в ловните си територии е като ги храните и най-вече дразните с неустоима храна и аромати. Хранилките заедно с подходяща храна предимно царевица в комбинация с ароматни примамки са неустоими. Хранилките ви позволяват да създадете навик на дивеча и той се научава да посещава ловните ви полета,  дори малко преди самото автоматичното разпръскване на храната. Най-правилно е хранилките да се настроят да подават храна два пъти на ден: сутрин преди изгрев и вечер малко след залез. Всички модели автоматични хранилки предоставят избор на подаваното количество храна,  като времето варира между 1 секундa и 30 секунди. Количеството храна, което се подава при избор на 15 секунди е около 2 -2.5 кг., което е достатъчно да поддържа желанието на дивеча да идва всеки ден до автоматичната хранилка. Марките, с които работим са American Hunter , Moultrie и собствено производство на Spyboar. Работим само с доказани и качествени марки и модели автоматични хранилки. Всеки експеримент с некачествени и не доказани марки и модели води до проблеми, както за потребителите така и за нас. Хранилките в комбинация с ловни камери дават най-добър резултат, тъй като с храната привличате дивеча, а с камерата се информирате за датата и часа, в които дивеча е посетил хранилката. Така имате пълна картина за ситуацията в ловното поле. Правилният избор на хранилка се определя от нуждите ви и разбора се начина на разпръскване на храната. Има няколко варианта на разпръскване: гравитационен, кръгов на 360 градуса в радиус от 15 метра и насочено подходящо за подхранване на риби.