Feeders

Feeders

Being successful hunt is necessary to feed a place in advance in order to attract the game in the area. Electronic feeders are the best choice for this purpose. Their action is related to the filing of a given quantity of food and certain time intervals, as all of this is done automatically. Select the appropriate type of electronic feeders and will make hunting much more successful and enjoyable.

Filters

Brand
Capacity
Feeding direction
Feeding time control
Feeding times per day
Resolution
SIM
Week timer
Zoom
Автоматични хранилки. Автоматичните хранилки са най-важния продукт в лова особено на диви прасета според нас от Spyboar.com. Единствения начин да задържите естествено дивите прасета в ловните си територии е като ги храните и най-вече дразните с неустоима храна и аромати. Хранилките заедно с подходяща храна предимно царевица в комбинация с ароматни примамки са неустоими. Хранилките ви позволяват да създадете навик на дивеча и той се научава да посещава ловните ви полета,  дори малко преди самото автоматичното разпръскване на храната. Най-правилно е хранилките да се настроят да подават храна два пъти на ден: сутрин преди изгрев и вечер малко след залез. Всички модели автоматични хранилки предоставят избор на подаваното количество храна,  като времето варира между 1 секундa и 30 секунди. Количеството храна, което се подава при избор на 15 секунди е около 2 -2.5 кг., което е достатъчно да поддържа желанието на дивеча да идва всеки ден до автоматичната хранилка. Марките, с които работим са American Hunter , Moultrie и собствено производство на Spyboar. Работим само с доказани и качествени марки и модели автоматични хранилки. Всеки експеримент с некачествени и не доказани марки и модели води до проблеми, както за потребителите така и за нас. Хранилките в комбинация с ловни камери дават най-добър резултат, тъй като с храната привличате дивеча, а с камерата се информирате за датата и часа, в които дивеча е посетил хранилката. Така имате пълна картина за ситуацията в ловното поле. Правилният избор на хранилка се определя от нуждите ви и разбора се начина на разпръскване на храната. Има няколко варианта на разпръскване: гравитационен, кръгов на 360 градуса в радиус от 15 метра и насочено подходящо за подхранване на риби.