Автоматични хранилки

Автоматични хранилки

За да бъде успешен един лов, е необходимо предварително да се подхранва дадено място, за да се привлече дивечът в района. Електронните хранилки са най-добрият избор за тази цел. Действието им е свързано с подаване на определено количество храна и на определени времеви интервали, като всичко това се извършва автоматично. Освен че Ви спестява много време, многократно се намаляват и разходите Ви за транспорт, тъй като при подходящо настройване, една хранилка сама ще извършва целия процес, свързан с храненето на дивеча. Изберете подходящия тип електронна хранилка и ще направите ловните дейности много по-успешни и приятни.

Филтри

Марка
Брой подхранвания на ден
Капацитет, Литри
Начин на разпръскване
Регулиране на времето за разпръскване
Седмичен таймер